Home page di

Claudio Scali

Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (DICI)
(ex Dipartimento Ingegneria Chimica, Chimica Industriale, Scienza Materiali - DICCISM)
Facoltà di Ingegneria - Università di Pisa
Via Diotisalvi, 2 - 56126 Pisa
Tel: +39 050 2217841
Fax: +39 050 2217866
Mob: +39 338 5307577
email:claudio.scali@unipi.it
  1. Breve Curriculum
  2. Attività Didattica
  3. Attività di ricerca
  4. Tesi proposte
English Version